Tu Chân Giới Tiểu Bại Hoại

Xú danh rõ ràng tử hình phạm, sau khi chết đi vào một cái thế giới xa lạ. Nơi này không có bốn cái bánh xe chạy băng băng, có bốn cái chân bảo mã (BMW). Bầu trời không có phi cơ, có ở trên trời phi tiên nhân. Không có di động điện thoại cũng không quan hệ, có ngàn dặm truyền âm…… Thế giới này quá điên cuồng, kiếp trước chỉ có trong sách cùng TV thượng mới có thể nhìn đến người tu chân, ở chỗ này không phải ảo tưởng, mà là chân thật tồn tại. Tử hình phạm tưởng, nếu tới liền phải hảo hảo sống sót, đời trước từng có làm thần tiên mộng tưởng, đó là không có khả năng tích, đời này đánh chết cũng muốn quá đem nghiện…… Thần tiên tỷ tỷ, ta tới!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tu Chân Giới Tiểu Bại Hoại - Tu Chân Giới Tiểu Bại Hoại
     
           

Chọn từ chương