Tiền Nhiệm Vô Song

– Lâm Uyên muốn ăn cơm chùa, để mắt tới nữ nhi của nhà giàu nhất, cũng chọc giận nhà giàu nhất, bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi thành.
Nhiều năm về sau, Lâm Uyên trở về, phát hiện nữ nhi của nhà giàu nhất đã biến thành nhà giàu nhất. . .
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tiền Nhiệm Vô Song - Tiền Nhiệm Vô Song
     
           

Chọn từ chương