Phàm Nhân Tu Tiên 2

Phàm Nhân Tu Tiên 2 Audio Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn. 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phàm Nhân Tu Tiên 2
     
           

Chọn từ chương