Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ

Sống lại một đời, Thẩm Trường Thanh trở thành Đại Tần Trấn Ma ty một viên, lúc này đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quái dị hung hăng ngang ngược ——

Chém giết U cấp quái dị, thuần dương công viên mãn!

Chém giết Oán cấp quái dị, Thiên Võ cương khí viên mãn!

Chém giết cường đại yêu tà, đánh vỡ bản thân cực hạn!

Chém giết ——

Một số năm sau, Thẩm Trường Thanh hóa thân Nhân tộc trấn thủ sứ, các loại yêu ma quái dị tất cả đều cúi đầu!

“Có ta một ngày, Nhân tộc bất diệt!”

  
Paused...
Server-2 Disable Stream MP3/AUDIO. Các bạn vui lòng chọn Server-1 hoặc về điện thoại
     
           
      

    Chọn từ chương