Huyền Giới Chi Môn

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu. Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu. Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả. Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Huyền Giới Chi Môn - Huyền Giới Chi Môn
           

Chọn từ chương