Đạo Quân

Nghe truyện Đạo Quân Audio Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn - Một cái Địa Cầu Thần cấp trộm mộ tông sư, xâm nhập Tu Chân Giới cố sự. . . Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca. Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn. Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình, chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ. Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống, cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu. Vì nghĩa khí tranh hùng! Vì loạn thế tranh bá! Ngươi tốt, tiên hiệp!

     
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Đạo Quân - Đạo Quân
           

Chọn từ chương